Textiltransportband och ståltransportband för gruvindustrin

Gruvindustrin

Full effekt vid löpande bandet – ovanpå och under markytan

Med ett omfattande produktutbud täcker vi alla uppgifter ovanpå och under markytan inom gruvindustrin. Som erkänd internationell samarbetspartner hjälper vi kunder över hela världen med tillförlitlig och ekonomisk transportbandsteknik.

Ståltransportband för gruvindustrin

Ståltransportband

För maximal transporteffektivitet över långa avstånd och stora matningshöjder, kan fås i varierande band- och täckplattekonstruktioner.

Textiltransportband för gruvindustrin

Textiltransportband

Måttanpassat för varierande uppgifter som finns i alla hållfasthetsklasser och täckplattekvaliteter beroende på de aktuella kraven.