Dataskydd

ContiTech Scandinavia AB behandlar dina data i samband med din användning av hemsidan i enlighet med gällande lagstiftning.

1. Allmänna

Personuppgifter som du anger samlas in, bearbetas och används av ContiTech Scandinavia AB för syftet med av händelsesdriven kontakt med dig.

I den utsträckning det är nödvändigt för att kontraktet ska kunna genomföras, kan uppgifterna vidarebefordras till de företag som är anknutna till ContiTech Scandinavia AB i enlighet med avsnitt 15 och följande i den tyska aktiebolagslagen, i enlighet med vad som anges i Continentals Bindande företagsregler (Bindande företagsregler | PDF)

Om så är tillåtet och/eller föreskrivet enligt lag kan uppgifterna utvärderas för rapporteringsändamål (t.ex. statistik). Dina uppgifter kommer att samlas in, bearbetas och användas uteslutande i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser (t.ex. ditt samtycke).

Genom att säkerställa tillhandahållandet av tjänster/processer/verktyg (t.ex. teknisk support) överför vi data till vår tjänsteleverantör,

  • com&on GmbH, Leisewitzstr. 47, 30175 Hanover, Germany

Tjänsteleverantören samlar in och behandlar dina personuppgifter å våra vägnar i den utsträckning det är nödvändigt för att genomföra kontraktet. I enlighet med lagbestämmelserna behandlas alla dina uppgifter som strikt konfidentiella.

2. Insamling och bearbetning av data

ContiTech Scandinavia AB lagrar endast personuppgifter relaterade till användare av dess webbplatser/verktyg/tjänster om samtycke till detta har lämnats. Den enda data som lagras är data relaterad till datumet och tiden för besöket, de besökta sidorna, markörens användning på webbplatsen, de sidfunktioner som används och den webbplats från vilken användaren fått åtkomst till den här webbplatsen.

IP-adressen överförs anonymt och används endast för att tilldela ett geografiskt läge på stadsnivå. ContiTech Scandinavia AB använder denna information för att mäta webbplatsaktiviteten, för att producera statistik och för att förbättra de tjänster och information som tillhandahålls via webbplatserna.

Personliga användardata används enbart för att behandla förfrågningar inom ramen för det godkännande som beviljats eller i enlighet med gällande bestämmelser om dataskydd. Baserat på juridiska krav har Continental implementerat globala, enhetliga och interna Dataskyddsregler (Bindande företagsregler | PDF) som reglerar skyddet av dina personuppgifter.

ContiTech Scandinavia AB lagrar data som anges på webbplatser/i verktyg/i tjänster och/eller data som tillhandahålls för processen, såsom namn, företag, e-postadress, adress och telefon. Detta görs endast för att möjliggöra personlig kommunikation med dig. Uppgifterna lagras och/eller används enbart för att behandla din förfrågan/undran/deltagande i tävlingen. Dina data raderas när behandlingen av din förfrågan/undran har avslutats, förutsatt att denna radering inte strider mot lagstadgade krav för behållande av uppgifter.

3. Uppgiftslämnarens rättigheter

Observera att du som registrerad enligt EU:s allmänna Databeskrivningsförordning (General Data Protection Regulation, EU:s GDPR) har följande rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter:


  • Informationsrättigheter enligt artikel 13 och artikel 14 EU:s GDPR
  • Rätt till åtkomst enligt artikel 15 i EU:s GDPR
  • Rätt till rättelse enligt artikel 16 i EU:s GDPR
  • Rätt till borttagning enligt artikel 17 i EU:s GDPR
  • Rätt att begränsa behandlingen enligt artikel 18 i EU:s GDPR-rätt
  • Rätt till dataöverförbarhet enligt artikel 20 i EU:s GDPR

Om du har frågor om detta, kontakta vår datatillsynsman via e-post på: dataprotection@conti.de

I enlighet med artikel 21 i EU:s GDPR har du rätt att återkalla ditt samtycke till insamling, bearbetning/lagring och användning av dina personuppgifter när som helst.

Samtycke måste återkallas genom att skriva till ContiTech Scandinavia AB, Finlandsgatan 18, SE 164 74 Kista, Sweden, eller skicka ett e-postmeddelande till robert.nasholm@contitech.se.

Du kan alltid kontakta våra dataskyddsansvariga skriftligen (inklusive via e-post) med frågor eller klagomål. E-post: dataprotection@conti.de. Du kan även kontakta lämpliga dataskyddsmyndigheter, om sådana är tillgängliga.

4. Skydd av lagrad data

Vårt företag och com&on GmbH använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som du angett från manipulering, förlust, förstörelse eller obehöriga personers åtkomst. Säkerhetsåtgärderna förbättras kontinuerligt och anpassas i enlighet med den senaste tekniken.

Data som är okrypterad kan eventuellt ses av tredje parter. Av detta skäl vill vi påpeka att säker överföring inte kan garanteras när det gäller dataöverföring via Internet (t.ex. via e-post). Känsliga data ska därför heller inte överföras alls eller endast via en säker anslutning (SSL). Om du får tillgång till sidor och filer och sedan uppmanas att ange personuppgifter, var vänlig notera att överföringen av sådan data via Internet kanske inte är säker och att det finns risk för att den kan ses och manipuleras av obehöriga personer.

Cookies

När du besöker vår webbplats/använder våra verktyg/tjänster kan informationen lagras på din dator i form av cookies. Sådana cookies används endast för att säkerställa webbplatsernas drift. Andra cookies (till exempel relaterade till webbplatsanvändning) skapas endast baserat på ditt samtycke (se Policy för cookies). Du kan även välja att inte acceptera cookies i dina webbläsarinställningar. Observera dock att du kanske inte kan använda flera funktioner på den här webbplatsen/i det här verktyget/tjänsterna om du gör det.

Web analysis service Matomo (formerly Piwik)

Vår webbplats använder Matomo, ett open-source-webbanalysverktyg. Matomo använder sig av ”cookies”. Cookies är textfiler som lagras på din dator, vilka möjliggör analysering av din användning av denna webbplats. Därefter sänds informationen som genereras av dessa cookies om användningen av denna webbplats, såsom tid, plats och frekvens för dina besök på vår webbplats, inklusive din IP-adress, till Matomos server och lagras där. Din IP-adress kommer att anonymiseras före lagring.

Informationen som cookien genererar om användningen av denna webbplats överförs inte till tredje part.

Cookies på vår hemsida lagras endast baserat på ditt samtycke. Vidare kan du förhindra att cookies sparas permanent genom att göra lämpliga ändringar i dina webbläsarinställningar. Vi vill dock påpeka att om du gör det kanske du inte kan utnyttja alla funktioner på denna webbplats fullt ut.

Dela i sociala nätverk

Om du använder funktionen ”Dela” på vår hemsida så överförs inga personuppgifter till respektive sociala mediatjänst. Om du använder din egen profil för att dela innehållet på webbplatsen så har vi inget ansvar för innehållet och omfattningen av de data som samlas in av dessa nätverk. Villkoren för användning och sekretesspolicys för respektive sociala nätverk gäller i detta avseende.